Co to jest instalacja odgromowa – piorunochronna ?Instalacje odgromowe to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych.Zewnętrzną instalację odgromową – tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz zprzewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, której zadaniem jest odprowadzenieprądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi. Współcześnie budowane i remontowanebudynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w instalację

OFERTA FIRMY

 

1. Instalacje odgromowe na budynków jednorodzinnych,kamienic,bloków mieszkalnych,hal produkcyjnych,obiektów przemysłowych zarówno nowopowstających jak i starszych,zgodnie z obowiązującą normą:  PN-EN 62305-3 

 

2. Wykonywanie okresowych badań kontrolnych stanu uziemień instalacji ogromowych

-co 5 lat oraz kontrolę stanu części naziemnej.

 

3. Pomiary elektryczne

 

4. Prace w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

 

5. Instalacje domofonowe

 

6. Monitoring 

 

Uwaga!

Od 2013 roku w domach jednorodzinnych instalacje odgromowe wykonujemy wyłącznie z atestowanego drutu aluminiowego Φ 8