Informacje

Informacje

Czym jest instalacja odgromowa – piorunochronna ?

 

Instalacje odgromowe to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Zewnętrzną instalację odgromową – tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz z przewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, której zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi. Współcześnie budowane i remontowane budynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w instalację ogromową .

Jak dobieramy sprzęt odgromowy ?

Instalacje odgromowe to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych.Zewnętrzną instalację odgromową – tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz zprzewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, której zadaniem jest odprowadzenieprądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi. Współcześnie budowane i remontowanebudynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w instalacjęogromowąi