Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania :

Czym jest instalacja odgromowa-piorunochronna ?

Instalacje odgromowe to ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych.Zewnętrzną instalację odgromową – tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz z przewodami odprowadzającymi do ziemi i uziemiaczami, której zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi. Współcześnie budowane i remontowane budynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej powinny być wyposażone w instalację ogromową .

Jak dobieramy sprzęt odgromowy ?

Dobór odpowiedniego sprzętu odgromowego wpływa na bezpieczeństwo, jakość oraz ogólny wygląd instalacji piorunochronowej.

Wykonujemy instalacje w różnych  wariantach osprzętu i rodzajach materiału (miedź,ocynkowany lub miedziowany), typy i rodzaje uchwytów czy wsporników. Ostateczny wybór należy do inwestora ponieważ występują tu znaczne różnice w cenie osprzętu.

 Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie instalacji odgromowej,można podzielić na dwa etapy.Pierwszy z nich obejmuje wykonanie podziemnej części instalacji, drugi – wykonanie części napowietrznej. Na pierwszy etap prac składa się wykonanie przewodów odprowadzających oraz uziomów.

Aby uzyskać odpowiednią oporność uziomu wbija się w ziemię odpowiednią liczbę uziemiaczy  (pilony) lub zakopuje w gruncie połączony otok (bednarka). Druga część prac obejmuje rozprowadzenie instalacji po dachu, ścianach i połączenie jej z częścią podziemną, za pomocą złączy kontrolnych, które umożliwiają szybkie rozłączenie i pomiar instalacji. Przy wykonywaniu takiej instalacji dopuszcza się wykorzystanie istniejących elementów przewodzących  budynku jako naturalne części urządzenia piorunochronne.

Dokumentacja

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny. Należy pamiętać również, że protokoły z pomiarów posiadają określony okres ważności i powinno się zlecać wykonanie pomiarów przed jego upływem. 

 

Badanie okresowe obejmuje:

1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.

2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.

3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.

 

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.

1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.

2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.

3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.

4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.

5. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.

Konserwację i sprawdzenie instalacji piorunochronnej powinien dokonywać specjalista z dziedziny ochrony odgromowej.

 

 

 

 

Wazna informacja !

Prawidłowo wykonana instalacja odgromowa,z pewnością ochroni obiekt przed pożarem i innymi zagrożeniami mechanicznymi mogącymi powstać w wyniku uderzenia pioruna.